Vietnam Corn silage pellet Bắp viên nén ngô ủ chua Việt Nam

Origin: Vietnam
Nearest ports: Hai Phong

Contact

Company: CONG TY TNHH THU HIEN VIET NAM
Tax ID: 0317031166
Address: 498a Hoang Huu Nam Street, Long Binh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam
Telephone: +84704996136
Email: [email protected]
Attn: Bui Anh Tuan