EXP.🇻🇳

EXP.🇻🇳

Vietnam wood pellets ready export to Korea and Japan Viên nén gỗ Việt Nam sẵn sàng xuất khẩu sang Hàn Quốc và Nhật Bản
Members only
🇻🇳 Export

Vietnam wood pellets ready export to Korea and Japan Viên nén gỗ Việt Nam sẵn sàng xuất khẩu sang Hàn Quốc và Nhật Bản

Certificate: ENplus A1, ENplus A2, ENplus B, FSC Nearest ports: Hai Phong 2eCertificate 01092020 Redacted 2.eCertificate_01.09.2020_Redacted.pdf 370 KB download-circle FILE 20220321 160349 202203211551 221031 112839 Redacted FILE_20220321_160349_202203211551_221031_112839_Redacted.pdf 671 KB download-circle Contact manufacturer
1 min read